Mus vienija daugiau nei 60
kompanijų Europoje ir visame
pasaulyje.

Geriausias maršrutas
paslaugų ir kainos santykiu!

Mes siekiame, kad mūsų darbas bei
patirtis atitiktų Jūsų reikalavimus ir
poreikius

Atstovaudama Lietuvai, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) aktyviai dalyvauja tarptautiniuose kelių transporto veiklos reglamentavimo ir jo įgyvendinimo procesuose.

Vizija – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos – nuolat tobulėjantis, teisingas ir principingas Jūsų partneris ir patarėjas.

Misija – įgyvendinti kelių transporto plėtros, veiklos priežiūros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo valstybės politiką.Plačiau

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ įkurta 1991 m. spalio 4 d. 1992 m. gegužės 23 d. asociacija buvo priimta į Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) ir tapo tikrąja jos nare.

„Linava“ misija - burti bei palaikyti Lietuvos vežėjų automobiliais bendruomenę, savo veiklą grindžiančią savitarpio pagalbos, atvirumo bei sąžiningos konkurencijos principais. Atstovauti ir ginti Lietuvos vežėjų automobiliais interesus, efektyviai veikti tiek vidaus, tiek užsienio rinkose.

Inicijuoti reikiamų vežėjų verslui bei gerinančių jų verslo aplinką įstatymų atsiradimą, dalyvauti kuriant ekonominius modelius galinčius didinti Lietuvos vežėjų bendruomenės konkurencingumą. Stiprinti partnerišką bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis ir užsienio šalių atsakingomis institucijomis, didinant asociacijos autoritetą ir pasitikėjimą jos nariais.Plačiau

Lietuvos Respublikos muitinės sistemą sudaro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės kriminalinė tarnyba, Muitinės mokymo centras, Muitinės laboratorija, Muitinės informacinių sistemų centras ir trys teritorinės muitinės – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos.

Lietuvos muitinės misija – saugoti Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) visuomenę, rinką, aplinką ir finansinius interesus nuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarant palankias sąlygas teisėtam verslui.Plačiau